Zonnepanelen Subsidie

Er zijn verschillende financiële regelingen beschikbaar om de aanschaf en het gebruik van zonnepanelen aantrekkelijker te maken. Op deze pagina kijken we naar de verschillende mogelijkheden van zonnepanelen subsidie voor zowel particulieren als bedrijven. Een aantal regelingen zijn van tijdelijke aard, soms gebonden aan een einddatum of tot de subsidiepot leeg is. Wacht dus niet te lang met de aanvraag van zonnepanelen subsidies en controleer waarvoor je in aanmerking komt als je binnenkort wilt investeren in zonne-energie.

 

Energiebespaarlening

Financiële regelingen voor de aanschaf en installatie van zonnepanelen kunnen helpen om de investering lager te maken. Een voorbeeld hiervan is de Energiebespaarlening, daarmee kun je energiebesparende maatregelen in huis betalen. Bij het gebruik van de Energiebespaarlening voor zonnepanelen zijn er enkele belangrijke punten om rekening mee te houden:

 

  • Bij de aanvraag van deze lening moet je een gedetailleerde beschrijving van de zonnepanelen geven, inclusief het merk en het type. Dit geldt ook als je een thuisbatterij wilt financieren met de lening.
  • Als je reeds zonnepanelen op je dak hebt liggen, dan kun je er ook voor kiezen om een Energiebespaarlening af te sluiten voor de aanschaf van een thuisaccu. Dit kan een waardevolle aanvulling zijn op jouw systeem.
  • Het is niet mogelijk om zonnepanelen die je momenteel huurt over te nemen met de Energiebespaarlening. De lening is bedoeld voor de aanschaf van nieuwe zonnepanelen die op jouw eigen terrein bij de woning worden geplaatst.
  • Je kunt ervoor kiezen om de zonnepanelen op het dak van je schuur te laten plaatsen. Het is echter belangrijk om te onthouden dat zonnepanelen te allen tijde voor privégebruik moeten zijn en niet voor zakelijke doeleinden mogen worden gebruikt.

 

De volgende optie is niet direct een zonnepanelen subsidie maar het biedt wel financieel voordeel; het afschaffen van de BTW op zonnepanelen.

BTW op zonnepanelen afgeschaft

Vanaf 1 januari 2023 is de BTW op zonnepanelen afgeschaft. Dit betekent dat het vorige BTW tarief van 21 procent wordt verlaagd naar 0 procent. Dit nultarief is van toepassing wanneer de zonnepanelen worden geïnstalleerd op woningen of bijgebouwen van een woning, zoals een schuur. Particulieren hoeven dan geen BTW meer terug te vragen bij de Belastingdienst.

 

Deze maatregel zorgt voor minder administratieve rompslomp voor zowel particulieren als voor de Belastingdienst. Doordat de BTW wordt verlaagd naar 0 procent, is het niet langer nodig voor particulieren om de BTW na de aankoop van zonnepanelen terug te vragen. De overheid hoopt dat deze maatregel meer particulieren zal stimuleren om zonnepanelen aan te schaffen.

 

Hoe werkt de salderingsregeling?

Voor elektriciteit die je thuis opwekt kun je gebruikmaken van de salderingsregeling. De elektriciteit die je produceert maar niet gebruikt wordt aan het elektriciteitsnet geleverd en vervolgens verrekend met jouw verbruik op een ander moment. Deze vorm van zonnepanelen subsidie is van toepassing tot 1 januari 2025 en zal daarna geleidelijk worden afgebouwd tot 2031. Dit is de huidige situatie zoals voorgesteld in een wetsvoorstel dat momenteel wordt besproken in de Eerste Kamer.

 

Het kabinet heeft een plan opgesteld om de salderingsregeling voor zonnepanelen af te bouwen vanaf 2025 tot 2031. Eigenaren van zonnepanelen kunnen momenteel elektriciteit terugleveren aan het elektriciteitsnet en dit verrekenen met hun eigen verbruik. Het plan omvat een geleidelijke afbouw van de regeling, waarbij het saldering percentage jaarlijks wordt verlaagd tot 0% in 2031. Het wetsvoorstel is goedgekeurd door de Tweede Kamer en er moet op het moment van schrijven nog worden gestemd door de Eerste Kamer. Eigenaren van zonnepanelen krijgen een vergoeding voor niet-gesaldeerde elektriciteit. Ondanks de afbouw van dit soort zonnepanelen subsidies blijft investeren in zonnepanelen aantrekkelijk vanwege de dalende kosten en toenemende efficiëntie. Zonnepanelen verdienen zichzelf snel terug en hebben een levensduur van ongeveer 25 jaar.

 

Huurwoningen kunnen ook profiteren van zonnepanelen, het kabinet onderzoekt de gevolgen van de afbouw van de regeling voor de huursector. Daarnaast is er zonnepanelen subsidie beschikbaar voor de aanschaf van warmtepompen via de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). Om optimaal te profiteren van de salderingsregeling tijdens en na de afbouw van de salderingsregeling, is het aan te bevelen om elektriciteit te verbruiken op momenten dat de zonnepanelen veel elektriciteit opwekken. Dus de (af)wasmachine overdag aanzetten en de auto opladen als de zon schijnt. Bijvoorbeeld in het weekend als je niet naar je werk hoeft te rijden. Laat een wasdroger bij voorkeur niet onbeheerd achter en reinig dit apparaat vaak. Wasdrogers hebben namelijk een verhoogd risico op brand.

 

Wat is de Energie Coöperatie?

Als je geen eigen dak hebt om zonnepanelen op te plaatsen, dan kun je deelnemen aan een energiecoöperatie. Dit houdt in dat je samen met andere personen of bedrijven zonnepanelen plaatst op het dak van een nabijgelegen gebouw. Voor energiecoöperaties is er de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) in het leven geroepen. Deze zonnepanelen subsidie regeling is bestemd voor energie coöperaties en verenigingen van eigenaren die hernieuwbare elektriciteit willen opwekken via zonne-energie, windenergie of waterkracht binnen hun eigen leefomgeving.

 

Deze zonnepanelen subsidie werkt als volgt: de SCE is een exploitatiesubsidie die wordt uitgekeerd in de vorm van een bedrag per geproduceerde kilowattuur (kWh) elektriciteit. Jaarlijks worden door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) basisbedragen vastgesteld voor ieder type installatie. Het basisbedrag is het bedrag per geproduceerde kWh dat nodig is om de installatie rendabel te maken. Het basisbedrag dat geldt in het jaar van aanvraag blijft gedurende de volledige subsidieperiode van 15 jaar van kracht. Zo heb je langdurig zekerheid over het rendement op jouw investering.

 

De subsidie per kWh wordt bepaald door het verschil tussen het basisbedrag en het correctiebedrag. Het correctiebedrag staat voor de marktprijs van energie. Bij een stijgende energieprijs ontvang je minder subsidie, terwijl je bij een dalende energieprijs meer subsidie ontvangt. Het basisenergieprijs niveau fungeert als de ondergrens van het correctiebedrag. Om in aanmerking te komen voor deze zonnepanelen subsidie, dient de geproduceerde energie voorzien te zijn van certificaten die verstrekt worden door VertiCer.

 

Sinds 1 april 2021 vervangt de SCE de voormalige postcoderoosregeling. Je kunt een overzicht van alle zonnepanelen subsidie en regelingen voor het opwekken van elektriciteit vinden via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

 

Zonnepanelen subsidies

Er zijn regelingen voor zowel grote bedrijfsprojecten als particulieren die zonnepanelen op hun eigen dak willen plaatsen of op een nabijgelegen dak. Bij veel van deze regelingen wordt er onderscheid gemaakt tussen kleinverbruik en grootverbruik. Een kleinverbruiker heeft een aansluiting tot maximaal 3 x 80A, terwijl een grootverbruiker een aansluiting heeft met meer capaciteit. Aangezien de kosten van zonnepanelen dalen, zal de overheid de financiële ondersteuning in de komende jaren geleidelijk afbouwen.

Newsletter