Zonnepanelen Salderen

Niet alle stroom die je opwekt met duurzame energie kun je zelf gebruiken. En soms heb je juist meer nodig, bijvoorbeeld na zonsondergang of op bewolkte dagen. Je kunt stroom krijgen van het elektriciteitsnet, je kunt ook aan het netwerk stoom leveren. Zo kun je met zonnepanelen salderen. Je ontvangt hier een vergoeding voor, hier zijn wel wettelijke regels aan verbonden. Hoe werkt zonnepanelen saldering in 2023 en wat gaat er gebeuren in de komende jaren? Je leest het op deze pagina.

 

Wat is zonnepanelen salderen?

In Nederland bestaat voor zonnepanelen salderen een regeling die wordt toegepast voor eigenaren van een zonne-energie systeem. Zonnepanelen saldering houdt in dat de elektriciteit die wordt opgewekt door zonnepanelen en teruggeleverd wordt aan het elektriciteitsnet, wordt verrekend met de elektriciteit die van het net wordt afgenomen. Op deze manier kunnen particuliere huiseigenaren hun energierekening verlagen.

 

Wanneer de zonnepanelen meer elektriciteit opwekken dan er op dat moment wordt verbruikt, wordt het overschot aan elektriciteit teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. Dit overschot wordt geregistreerd door middel van een zogenaamde salderingsmeter, die de hoeveelheid elektriciteit meet die wordt teruggeleverd. Aan het einde van het jaar wordt de totale hoeveelheid teruggeleverde elektriciteit verrekend met de hoeveelheid elektriciteit die van het net is afgenomen. Als de teruggeleverde elektriciteit groter is dan de afgenomen elektriciteit, ontvangt de eigenaar een vergoeding voor het overschot tegen hetzelfde tarief als de prijs waarvoor de klant elektriciteit heeft afgenomen. Dit wordt zonnepanelen salderen genoemd.

 

Zonnepanelen saldering is een stimuleringsmaatregel die ervoor zorgt dat het financieel aantrekkelijk is om zonnepanelen te installeren. Het stelt huishoudens en bedrijven in staat om hun energierekening te verlagen en tegelijkertijd bij te dragen aan duurzame energieopwekking. Het is echter belangrijk op te merken dat de salderingsregeling in Nederland in de toekomst gaat veranderen, aangezien de overheid plannen heeft om deze geleidelijk af te bouwen en te vervangen door een nieuwe regeling.

 

Hoe werkt zonnepanelen saldering in 2023?

Het kabinet heeft plannen om de salderingsregeling vanaf 2025 tot 2031 geleidelijk af te bouwen. Onder de huidige salderingsregeling kunnen huishoudens en kleine bedrijven de elektriciteit die ze zelf opwekken en terugleveren aan het elektriciteitsnet verrekenen met hun eigen verbruik. Het voorgestelde wetsvoorstel stelt dat eigenaren van zonnepanelen een vergoeding zullen ontvangen voor de elektriciteit die ze niet kunnen salderen. Deze maatregel is nog in afwachting van goedkeuring door de Eerste Kamer. Op dit moment heeft de Tweede Kamer al ingestemd met het wetsvoorstel.

 

Vanaf 2025 zal de mogelijkheid tot salderen voor huishoudens en kleine bedrijven geleidelijk worden verminderd. Deze afbouw zal stapsgewijs plaatsvinden, waarbij elk jaar de hoeveelheid die gesaldeerd kan worden iets lager zal zijn. Uiteindelijk zal in 2031 het zonnepanelen salderen volledig worden beëindigd en zal er geen mogelijkheid meer bestaan om te salderen. Dit betekent dat vanaf dat moment alle zelf geproduceerde elektriciteit volledig wordt verrekend met het eigen verbruik, zonder dat er sprake is van compensatie via het elektriciteitsnet.

 

 • In 2023 100 procent
 • In 2024 100 procent
 • In 2025 64 procent
 • In 2026 64 procent
 • In 2027 55 procent
 • In 2028 46 procent
 • In 2029 37 procent
 • In 2030 28 procent
 • In 2031 0 procent

 

Toekomst van zonnepanelen saldering

Volgens het wetsvoorstel zullen eigenaren van zonnepanelen een vergoeding ontvangen voor de elektriciteit die ze niet kunnen salderen. Tot 2027 zal deze vergoeding minimaal 80 procent bedragen van het leveringstarief dat de eigenaar van de zonnepanelen heeft afgesproken met de energieleverancier, exclusief belastingen en heffingen. Deze regeling treedt in werking een dag na de publicatie van de wet in het Staatsblad. Vanaf 2027 zal de minister elke 2 jaar de vergoeding vaststellen die energieleveranciers minimaal moeten betalen aan hun klanten voor de elektriciteit die zij niet kunnen salderen. Dit gebeurt op basis van advies van de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM).

 

Investeren in zonnepanelen blijft aantrekkelijk

Het kabinet is van mening dat investeren in zonnepanelen nog steeds aantrekkelijk is, zelfs zonder de salderingsregeling. Dit komt doordat zonnepanelen steeds goedkoper en efficiënter worden. De salderingsregeling zorgt ervoor dat er geen belasting hoeft te worden betaald over de weggestreepte elektriciteit, wat resulteert in verminderde belastinginkomsten voor de overheid. Bovendien brengen energieleveranciers extra kosten in rekening die worden doorberekend aan alle klanten, wat resulteert in een stijging van het energietarief voor iedereen, inclusief degenen zonder zonnepanelen. Het kabinet wil dit tegengaan.

 

Zelfs zonder de salderingsregeling verdienen zonnepanelen zichzelf snel terug. Onderzoek van TNO toont aan dat dit binnen 7 jaar gebeurt, terwijl zonnepanelen gemiddeld 25 jaar meegaan. Het wordt ook verwacht dat zonnepanelen op huurwoningen zichzelf terugverdienen. Aangezien woningcorporaties investeringen doen op de lange termijn, is er nog steeds ruimte in de huursector om huurders te laten profiteren van zonnepanelen. Het kabinet voert extra onderzoek uit om de impact van de afbouw van de salderingsregeling op de huursector te beoordelen, zodat passende maatregelen genomen kunnen worden indien nodig.

 

Subsidie voor nieuwe warmtepompen

Voor degenen die een nieuwe warmtepomp willen aanschaffen, is er de mogelijkheid om gebruik te maken van de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). Een warmtepomp kan zichzelf vaak volledig terugverdienen, afhankelijk van het energieverbruik en de energieprijzen. Zonnepanelen kunnen de terugverdientijd van een warmtepomp versnellen, zelfs zonder de salderingsregeling, wanneer ze gelijktijdig worden geïnstalleerd.

 

Optimaal profiteren tijdens en na de afbouw van de salderingsregeling

Om gedurende en na de afbouw zoveel mogelijk te profiteren van de salderingsregeling, is het verstandig om elektriciteit te verbruiken op momenten waarop de zonnepanelen ook veel elektriciteit produceren. Bijvoorbeeld door de wasmachine te laten draaien tijdens zonnige periodes of door de elektrische auto overdag op te laden.

 

Thuisaccu als alternatief

Een thuisaccu kan een alternatief zijn voor zonnepanelen salderen. Een thuisaccu is een batterijsysteem dat de energie die wordt opgewekt door zonnepanelen opslaat, zodat deze later kan worden gebruikt wanneer de zon niet schijnt.

 

Met een thuisaccu kun je de overtollige energie die uw zonnepanelen produceren opslaan in de accu in plaats van terug te leveren aan het elektriciteitsnet. Op momenten dat de zonnepanelen niet voldoende energie produceren, zoals ‘s nachts, kun je de opgeslagen energie uit de accu halen om uw elektriciteitsbehoefte te dekken. Hierdoor ben je minder afhankelijk van het elektriciteitsnet.

 

Het gebruik van een thuisaccu biedt enkele voordelen ten opzichte van zonnepanelen salderen:

 

 1. Je kunt meer profiteren van de energie die uw zonnepanelen opwekken, omdat je de overtollige energie niet teruglevert tegen een lager tarief, maar zelf gebruikt wanneer dat nodig is. Dit kan leiden tot een verder verlaagde energierekening.

 

 1. Een thuisaccu biedt de mogelijkheid om zelfvoorzienend te zijn tijdens stroomuitval of in situaties waarin het elektriciteitsnet tijdelijk niet beschikbaar is. Je kunt de opgeslagen energie in de accu gebruiken om essentiële apparaten van stroom te voorzien.

 

Een thuisaccu kan een interessante optie zijn als alternatief voor zonnepanelen saldering, omdat het meer controle geeft over de opgewekte energie en je minder afhankelijk maakt van het elektriciteitsnet.

Newsletter