Zonnepanelen Met Micro Omvormer

De populariteit van zonne-energie is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Steeds meer mensen kiezen ervoor om zonnepanelen op hun woningen te installeren als een duurzame en kosteneffectieve manier om elektriciteit op te wekken. Een belangrijk onderdeel van een zonne-energiesysteem is de omvormer, die de gelijkstroom van zonnepanelen omzet in bruikbare wisselstroom. In dit artikel bekijken we specifiek zonnepanelen met micro omvormer en leggen we uit wat de verschillen met traditionele string omvormers zijn.

 

Wat zijn zonnepanelen met micro omvormer?

Bij standaard systemen wordt gebruik gemaakt van string omvormers. Er worden meerdere zonnepanelen aan elkaar gekoppeld die gezamenlijk aan één omvormer worden aangesloten. Zonnepanelen met micro omvormer werken op een andere manier. In plaats van één centrale omvormer, wordt er bij elk individueel zonnepaneel een omvormer geplaatst. Dit betekent dat elk zonnepaneel zijn eigen omvormer heeft, die de DC naar AC omzet.

 

Voordelen zonnepanelen met micro omvormer

Er zijn meerdere voordelen van zonnepanelen met micro omvormer, dit zijn de voornaamste:

 

1. Hogere energieopbrengst

Een van de belangrijkste voordelen van zonnepanelen met ingebouwde omvormer is de verbetering in energieopbrengst. Bij standaard string omvormers worden zonnepanelen in serie geschakeld, waardoor de prestaties van het complete systeem worden beïnvloed door de zwakste schakel. Als één zonnepaneel bijvoorbeeld gedeeltelijk in de schaduw ligt, kan dit de prestaties van alle panelen verminderen. Dit komt doordat de omvormer is ontworpen om te werken op het laagste potentiaal niveau in de string.

 

Met micro omvormers heeft elk zonnepaneel zijn eigen omvormer, waardoor ze individueel geoptimaliseerd kunnen worden voor maximale energieopbrengst, ongeacht schaduwvorming of vervuiling op specifieke panelen. Als één paneel minder presteert, heeft dit geen invloed op de andere panelen. Dit resulteert in een aanzienlijke verbetering van de totale energieopbrengst van het systeem.

 

2. Flexibiliteit in ontwerp en installatie

Zonnepanelen met eigen omvormer bieden ook aanzienlijke flexibiliteit in termen van ontwerp en installatie. Met string omvormers moeten alle panelen in dezelfde string worden geplaatst en moeten ze dezelfde oriëntatie en hellingshoek hebben. Dit kan beperkend zijn bij installaties op complexe daken of locaties met verschillende dakoriëntaties.

 

Met micro omvormers kunnen zonnepanelen daarentegen op verschillende daken en oriëntaties worden geplaatst, waardoor de optimale zonblootstelling voor elk paneel kan worden bereikt. Dit is vooral voordelig voor huizen met meerdere daken of daken met schaduwrijke gebieden. Installateurs kunnen de panelen strategisch plaatsen om de maximale opbrengst te behalen, zelfs als de daken niet ideaal zijn voor een traditioneel systeem.

 

Bovendien maakt de modulaire aard van zonnepanelen met micro omvormer het eenvoudig om het systeem uit te breiden of te upgraden. Extra zonnepanelen kunnen eenvoudig aan het systeem worden toegevoegd zonder de bestaande configuratie te veranderen. Dit maakt het systeem flexibel en schaalbaar, zodat het kan meegroeien met de veranderende behoeften van de gebruiker.

 

3. Betere betrouwbaarheid en veiligheid

Een ander belangrijk voordeel van zonnepanelen met eigen omvormer is de verbeterde betrouwbaarheid en veiligheid van het systeem. Bij string omvormers is het hele systeem afhankelijk van de prestaties van één enkele omvormer. Als deze omvormer uitvalt, kan dit leiden tot een aanzienlijke daling van de energieopbrengst of zelfs tot het volledig stilvallen van het systeem.

 

Daarnaast zorgen zonnepanelen met micro omvormer voor een hogere mate van elektrische veiligheid. De DC spanning per paneel wordt omgezet in AC, wat het risico op elektrische schokken vermindert. Bij string omvormers ligt de DC spanning op het dak hoger, omdat alle panelen in serie zijn geschakeld. Dit kan potentieel gevaarlijk zijn bij onderhouds- of reparatiewerkzaamheden. Met micro omvormers wordt het risico op elektrische ongelukken verminderd.

 

Hoe werken zonnepanelen met ingebouwde omvormer?

Met micro omvormers wordt elk paneel voorzien van een eigen omvormer. Als er een probleem is met een specifiek paneel of omvormer, heeft dit geen invloed op de prestaties van de andere panelen. Het systeem blijft operationeel en de energieopbrengst wordt niet negatief beïnvloed. Dit zorgt voor een hogere betrouwbaarheid van het systeem als geheel.

 

Monitoring en prestatiebewaking

Een ander belangrijk aspect van zonnepanelen met ingebouwde omvormer is de optie voor geavanceerde monitoring en prestatiebewaking. Elke omvormer is uitgerust met communicatietechnologie waarmee de prestaties van elk individueel paneel kunnen worden gevolgd. Gebruikers kunnen in real-time informatie krijgen over de energieopbrengst van elk zonnepaneel, de totale energieproductie van het systeem, en eventuele afwijkingen of problemen die zich voordoen. Dit stelt eigenaren in staat om proactief onderhoud uit te voeren en eventuele storingen snel te identificeren en op te lossen. Door de prestaties van elk paneel te bewaken, kan de efficiëntie van het systeem worden gemaximaliseerd en kunnen potentiële problemen vroegtijdig worden aangepakt.

 

Nadelen zonnepanelen met micro omvormer

Hoewel zonnepanelen met micro-omvormers vele voordelen hebben, zijn er ook enkele mogelijke nadelen waar rekening mee moet worden gehouden:

 

1. Hogere investering

Het gebruik van zonnepanelen met eigen omvormer kan de initiële kosten van het systeem verhogen. In vergelijking met standaard string omvormers zijn micro omvormers doorgaans duurder, omdat er één omvormer nodig is voor elk zonnepaneel. Dit kan de totale kosten van het systeem verhogen, vooral bij grotere installaties met veel panelen.

 

2. Complexiteit van installatie

Het installeren van zonnepanelen met micro omvormer kan complexer zijn dan andere installaties. Omdat elke omvormer individueel moet worden aangesloten op het bijbehorende zonnepaneel, kan het arbeidsintensiever zijn en mogelijk meer tijd in beslag nemen. Dit kan weer leiden tot hogere installatiekosten.

 

3. Onderhoud en reparatie

Aangezien zonnepanelen met ingebouwde omvormer individuele componenten hebben voor elk paneel, kan het onderhoud en de reparatie complexer zijn. Als er een probleem is met een onderdeel, kan het nodig zijn om specifiek dat paneel te identificeren en te vervangen. Dit zal meer moeite kosten in vergelijking met het vervangen van een enkele stringomvormer.

 

4. Storingsgevoelig

Hoewel micro-omvormers over het algemeen betrouwbaar zijn, bestaat er nog steeds een risico op storingen. Omdat er meerdere omvormers zijn in plaats van één centrale omvormer, is er een groter aantal componenten dat kan uitvallen. Dit kan leiden tot meer potentiële bronnen van storingen en vereist mogelijk meer monitoring en onderhoud om ervoor te zorgen dat het systeem optimaal blijft werken.

 

5. Beperkte schaalbaarheid

Hoewel deze opstelling extra flexibiliteit biedt bij het uitbreiden van een zonne-energie systeem, zal er altijd een beperking zijn aan de schaalbaarheid van het systeem. Denk bijvoorbeeld aan het dakoppervlak en draagvermogen. Hoewel de initiële kosten mogelijk iets hoger zijn, wegen de voordelen van zonnepanelen met micro omvormer op lange termijn ruimschoots op tegen de extra investering. Laat je vooraf goed informeren omdat er ook zeker potentiële nadelen zijn.

Newsletter