Zonnepanelen BTW Terugvragen

Vanaf 1 januari 2023 geldt er een BTW-tarief van 0% voor zonnepanelen die worden geleverd en geïnstalleerd op of bij een woning. Dit betekent dat je geen BTW meer hoeft te betalen voor zonnepanelen op de woning en dat voor zonnepanelen BTW terugvragen als particulier niet meer nodig is. Meer informatie over de voorwaarden voor het 0%-tarief vind je op deze pagina.

BTW-tarief zonnepanelen vanaf 2023

Onder zonnepanelen verstaan we panelen die de functie hebben om met fotovoltaïsche cellen (ook wel PV-cellen of zonnecellen genoemd) stroom op te wekken uit zonlicht. Voorheen konden particuliere huiseigenaren voor zonnepanelen BTW terugvragen, sinds 2023 wordt er bij aanschaf geen BTW meer berekend.

 

Er zijn echter enkele situaties waarin je wel 21% BTW moet betalen en de teruggave zonnepanelen niet van toepassing is. Als je vóór 1 januari 2023 de factuur hebt ontvangen bijvoorbeeld, als je geïntegreerde zonnepanelen op een nieuwbouwwoning koopt, als je zonnepanelen met meerdere functies aanschaft (zoals PVT-systemen) en met zonnecollectoren of zonnepanelen in ramen. Ook als de zonnepanelen niet op een particuliere woning worden geïnstalleerd, maar bijvoorbeeld op een bedrijfspand, moet je nog steeds BTW betalen bij aanschaf.

 

Alles over de laatste regels omtrent zonnepanelen bij de belasting terugvragen kun je terugvinden op de website van de Belastingdienst.

Welke zonnepanelen vallen onder het nultarief?

Het 0% btw-tarief is van toepassing op de volgende zonnepanelen:

 

 • Niet-geïntegreerde zonnepanelen: Deze zonnepanelen worden het meest gebruikt. Ze worden op het dak of ergens anders bij de woning gemonteerd.
 • Geïntegreerde zonnepanelen: Dit zijn zonnepanelen die ook fungeren als dakbedekking. Let op; voor geïntegreerde zonnepanelen op een nieuwbouwwoning geldt nog steeds het 21% tarief. Verder op deze pagina kun je hier meer over lezen.

 

Om de nieuwe regels even samen te vatten: Het nultarief voor de BTW is van toepassing op twee soorten zonnepanelen: niet-geïntegreerde zonnepanelen en geïntegreerde zonnepanelen. Niet-geïntegreerde zonnepanelen worden meestal op het dak of ergens anders bij de woning gemonteerd. Geïntegreerde zonnepanelen daarentegen fungeren als dakbedekking. Het is belangrijk op te merken dat voor geïntegreerde zonnepanelen op een nieuwbouwwoning het tarief van 21% geldt. Er is nog steeds veel onduidelijkheid over bij zonnepanelen BTW terugvragen als particulier. Laten we daarom nog wat verder kijken.

 

Wat betekent “op of bij een woning”?

Een belangrijke voorwaarde voor het 0%-tarief is dat de panelen worden geïnstalleerd en geleverd op of bij een woning. Hieronder verstaat de Belastingdienst ook:

 

 • Een garage of schuur bij de woning
 • Een serre en een aan- of uitbouw.
 • Een tuin bij jouw woning.
 • Een vakantiewoning.
 • Een bedrijf aan huis, als je de zonnepanelen ook privé gebruikt.
 • Een Vereniging van Eigenaren die zonnepanelen koopt voor op een appartementencomplex.

 

In bovenstaande gevallen was de zonnepanelen BTW terugvragen mogelijk. Sinds 2023 hoef je dit bedrag niet langers terug te vorderen, dit gaat automatisch.

 

Wat valt onder het 0%-tarief?

Het 0%-tarief is van toepassing op:

 

 • De levering en installatie van niet-geïntegreerde zonnepanelen. Deze zonnepanelen worden het meest gebruikt. Ze worden op het dak of ergens anders bij de woning gemonteerd.
 • De levering en installatie van geïntegreerde zonnepanelen. Dit zijn zonnepanelen die ook fungeren als dakbedekking. Let op: voor geïntegreerde zonnepanelen op een nieuwbouwwoning geldt wel het 21%-tarief.
 • Werkzaamheden en goederen die direct noodzakelijk zijn voor het aanbrengen en functioneren van de zonnepanelen. Bijvoorbeeld de kabels en de aanleg ervan, een PV-verdeler, montagemateriaal en zogenoemde optimizers en omvormers. Ook de aanpassing van de meterkast of het inslijpen van dakpannen voor de aanschaf van de zonnepanelen valt onder het 0%-tarief.
 • Demontage die gevolgd wordt door installatie van de zonnepanelen op een andere woning. Bijvoorbeeld als je verhuist en de zonnepanelen meeneemt. Ook als de zonnepanelen tijdelijk gedemonteerd moeten worden, bijvoorbeeld omdat het dak vervangen moet worden, geldt het 0%-tarief voor de demontage. Hetzelfde geldt als de panelen vervangen moeten worden omdat ze defect of verouderd zijn.
 • Plug and play zonnepanelen, op voorwaarde dat ze geïnstalleerd worden op of bij jouw woning.

 

Samenvattend valt onder het 0%-tarief de levering en installatie van niet-geïntegreerde zonnepanelen en geïntegreerde zonnepanelen. Ook vallen werkzaamheden en goederen die direct nodig zijn voor het aanbrengen en functioneren van de zonnepanelen onder dit tarief. Daarnaast geldt het 0%-tarief voor demontage gevolgd door installatie van de zonnepanelen op een andere woning, en voor plug and play zonnepanelen die op of bij jouw woning geïnstalleerd worden. Het nul-tarief betekent dat voor zonnepanelen BTW terugvragen niet langer nodig is.

 

Wat valt niet onder het 0%-tarief?

Voor de volgende goederen en diensten blijft het btw-tarief van 21% van toepassing:

 

 • De levering en installatie van niet-geïntegreerde zonnepanelen met meerdere functies. Dit kunnen PVT-systemen, zonnecollectoren of zonnepanelen in ramen zijn.
 • De levering en installatie van zonnecollectoren die zonlicht omzetten in warmte.
 • De levering en installatie van zonnepanelen op een bedrijfspand zonder woonfunctie.
 • De levering en installatie van zonnepanelen op openbare gebouwen en andere gebouwen die worden gebruikt voor activiteiten van algemeen belang.
 • Het versterken van het dak voor de installatie van de zonnepanelen.
 • Het frezen van de bekabeling.
 • De levering van een slimme meter.
 • De levering en installatie van vogelwering of een sneeuwschans.
 • Goederen die niet specifiek worden aangeschaft voor de installatie van zonnepanelen.
 • De levering en installatie van een warmtepomp.
 • De levering en installatie van een accupakket.

 

Je moet dus nog steeds het BTW-tarief van 21% betalen voor de levering en installatie van niet-geïntegreerde zonnepanelen met meerdere functies, zonnecollectoren die warmte genereren, zonnepanelen op bedrijfspanden en openbare gebouwen, dakversterking voor zonnepanelen, bekabelingsfrezen, levering van slimme meters, vogelwering of sneeuwschansen, goederen die niet specifiek voor zonnepanelen zijn aangeschaft, warmtepompen en accupakketten.

 

Zonnepanelen BTW terugvragen bij nieuwbouw

Ben je een installateur of leverancier van zonnepanelen? Voor de installatie en levering van geïntegreerde zonnepanelen op nieuwbouwwoningen hanteer je een BTW-tarief van 0%. Dit komt doordat je niet de volledige nieuwbouwwoning levert waarvoor het 21%-tarief van toepassing is, maar alleen de geïntegreerde zonnepanelen op de woning installeert of levert. Dit deel valt onder het 0%-tarief.

 

Als je echter niet alleen de geïntegreerde zonnepanelen levert, maar ook de nieuwbouwwoning zelf, dan worden de zonnepanelen als onderdeel van de woning beschouwd. In dat geval geldt voor de installatie en levering van de zonnepanelen hetzelfde btw-tarief van 21% als voor de woning.

 

Koop je een nieuwbouwwoning? Dan betaal je 21% BTW voor de geïntegreerde zonnepanelen, omdat deze als onderdeel van de woning worden beschouwd. Voor de gehele levering, inclusief de geïntegreerde zonnepanelen, geldt daarom het BTW-tarief van 21%. De zonnepanelen BTW terugvragen is dan voor jou niet van toepassing.

Newsletter