Zonnepanelen Berekening

Voordat je gebruik kunt maken van zonnepanelen-energie moet je eerst een nauwkeurige zonnepanelen berekening maken. Dan weet je hoeveel panelen je nodig hebt om de gewenste hoeveelheid energie op te wekken. Hoe zonnepanelen berekenen in zijn werk gaat leggen we uit op deze pagina. Schakel voor meer informatie en een nauwkeurige berekening een professionele adviseur in.

 

Wat is een zonnepanelen berekening?

Een zonnepanelen berekening is een proces waarbij verschillende factoren in acht worden genomen om het aantal benodigde zonnepanelen en de geschatte opbrengst van een systeem te bepalen. Het doel van zonnepanelen berekenen is om te bepalen hoeveel zonne-energie je kunt opwekken en of dit voldoende is om in je energiebehoefte te voorzien. In een uitgebreid consult wordt naast deze berekening ook besproken wat het energieverbruik van het huishouden is, nu en in de toekomst. Niet alle systemen zijn eenvoudig schaalbaar.

 

Voorbeeld zonnepanelen berekening

Laten we om te beginnen een voorbeeld geven van een zonnepanelen berekening. Stel dat je gemiddeld 500 kWh aan elektriciteit per maand verbruikt en je wilt zonnepanelen installeren om in het grootste deel van je energiebehoefte te voorzien. Hier zijn de stappen die nodig zijn om een ruwe schatting van het benodigde vermogen te maken:

 

  1. Verzamel gegevens: In dit geval ligt het gemiddeld maandelijks energieverbruik op 500 kWh. Als je in de nabije toekomst een elektrische auto wilt kopen of je wilt stroom gebruiken voor verwarming, dan moet je hier nu al rekening mee houden.
  2. Bepaal het vermogen van de zonnepanelen: Een monokristallijn zonnepaneel heeft een hoger rendement dan een polykristallijn zonnepaneel per vierkante meter. Als je een relatief klein dak hebt dan moet je hier zeker rekening mee houden.
  3. Zonuren: Laten we aannemen dat je in een regio woont met gemiddeld 5 zonuren per dag. Deel je gemiddelde maandelijkse energieverbruik dan door het aantal zonuren per dag: Benodigde vermogen = 500 kWh / (30 dagen x 5 uur) = 3,33 kWh per dag.
  4. Verliesfactoren: We zorgen ervoor dat er minimale schaduw is op je dak en dat de oriëntatie en hellingshoek geschikt zijn voor maximale zoninstraling. Zo verlies je de minste capaciteit. Het maximale vermogen zul je nooit behalen.
  5. Berekening: Gebruik de volgende formule om een ruwe schatting te maken van het aantal zonnepanelen dat je nodig hebt.

 

Aantal zonnepanelen = (Benodigde vermogen / Vermogen per zonnepaneel) / (1 – Verliesfactor).

 

Als elk zonnepaneel een vermogen heeft van 300 Wp is en de verliesfactor is 0,85, dan ligt het benodigde aantal zonnepanelen op (3,33 kWh / 0,3 kWp) / (1 – 0,15) = 14,63 panelen. Aangezien je geen stukjes van zonnepanelen kunt installeren, zou je waarschijnlijk afronden naar 15 zonnepanelen. Dit is een vereenvoudigd voorbeeld,  de werkelijke zonnepanelen berekening zal complexer zijn vanwege specifieke factoren zoals schaduw, rendement en efficiëntie van de omvormer.

 

Andere aandachtspunten naast zonnepanelen berekenen

Wat is er nog meer van belang naast een zonnepanelen berekening? Hier zijn een zestal aandachtspunten waar je rekening mee moet houden:

 

1. Oriëntatie van het dak

De oriëntatie van het dak ten opzichte van de zon speelt een belangrijke rol bij het bepalen van de opbrengst van zonnepanelen. In de ideale situatie zou het dak naar het zuiden gericht moeten zijn om de maximale hoeveelheid zonlicht op te vangen. Afwijkingen van het zuiden, zoals daken die op het oosten of westen gericht zijn, kunnen de opbrengst verminderen.

 

2. Hellingshoek van het dak

De hellingshoek van het dak is ook van invloed op de opbrengst. In Nederland wordt over het algemeen een hellingshoek tussen 30 en 40 graden aanbevolen voor optimale prestaties. Dit heeft te maken met de breedtegraad van de locatie. Op de evenaar valt de zon recht op de aarde, in Nederland valt zonlicht schuiner in. Het is overigens niet zo dat zonnepanelen berekenen in de woestijn beter uitpakt. Naast invalshoek hebben maximale temperatuur en dat soort zaken ook invloed op de prestaties van het systeem.

 

3. Schaduwanalyse

Het is belangrijk om mogelijke schaduwbronnen in de buurt van je zonnepanelen te identificeren. Dit kunnen bomen zijn, gebouwen of schoorstenen. Schaduw kan de prestaties van zonnepanelen aanzienlijk verminderen. Met behulp van tools zoals een schaduwanalyse kunnen installateurs de impact van schaduw een zonnepanelen berekening maken en zo de juiste plaatsing van de panelen bepalen. Als de panelen in serie zijn geschakeld, wat in de meeste gevallen zo zal zijn, dan zal schaduw op een deel van het dak een grote invloed hebben op de algehele prestaties van het systeem.

 

4. Type zonnepanelen

Er zijn verschillende soorten zonnepanelen beschikbaar, zoals monokristallijne, polykristallijne en dunne-film panelen. Elk type heeft zijn eigen kenmerken en efficiëntieniveaus. Het type zonnepaneel dat je kiest, zal van invloed zijn op het benodigde aantal panelen om aan je energiebehoefte te voldoen. Daarbij moet ook worden gelet op zaken als schaduw en temperatuur. Als er specifieke kenmerken van het dak zijn die zich niet lenen voor meer optimale zonnepanelen, dan moeten er wellicht concessies worden gemaakt.

 

5. Budget

Naast het bepalen van het aantal zonnepanelen, is het ook belangrijk om de financiële aspecten te overwegen. Denk aan de totale kosten van het zonnepanelensysteem, inclusief installatie, garanties en onderhoud. Daarnaast is het nuttig om te onderzoeken welke subsidiemogelijkheden, belastingvoordelen of terugleververgoedingen er beschikbaar zijn in jouw regio. Als je goedkopere zonnepanelen koopt die minder efficiënt zijn, dan heb je meer panelen nodig om op hetzelfde vermogen uit te komen. Je moet dan een hoger aantal zonnepanelen aanschaffen, wat ook meer installatie met zich meebrengt.

 

6. Professioneel advies

Het maken van een nauwkeurige zonnepanelen berekening is complex vanwege de vele variabelen die een rol spelen. Daarom is het goed om contact op te nemen met een professionele zonnepaneel installateur. Die kan je helpen bij het uitvoeren van een gedetailleerde analyse van je energieverbruik, de eigenschappen van het dak en andere relevante factoren om een gepersonaliseerde zonnepanelen berekening te maken.

 

Persoonlijke zonnepanelen berekening

Ieder systeem is maatwerk. Wat perfect is voor de buren, hoeft niet ideaal te zijn voor jouw woning. Naast een objectieve zonnepanelen berekening op basis van toetsbare feiten zijn er ook persoonlijke overwegingen om te maken. Plannen voor de toekomst, de ambitie voor een nul-op-de-meter woning en dat soort zaken spelen allemaal een rol bij de uiteindelijke beslissing. Nauwkeurig de zonnepanelen berekenen helpt je wel op weg om een keuze te maken die het beste aansluit op jouw situatie.

Newsletter