Zonnepanelen Aanmelden

Het aantal elektriciteitsopwekkers dat wordt aangesloten op het elektriciteitsnet neemt voortdurend toe. Zonnepanelen voor eigen gebruik nemen hier een flink aandeel in. Om in te spelen op de stroom van energie, is het noodzakelijk dat de beheerders van het Nederlandse elektriciteitsnet inzicht hebben in deze opwekkers. Zonnepanelen aanmelden draagt bij aan de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet. Bovendien is het volgens Europese en Nederlandse wet- en regelgeving verplicht om jouw zonnepanelen te registreren. Deze wettelijke verplichtingen zijn vastgelegd in de zogenaamde “System Operation” Verordening. Waar kun je zonnepanelen aanmelden? Dat en meer kun je op deze pagina lezen.

 

Waarom zonnepanelen aanmelden?

De Europese wetgeving stelt technische eisen aan zowel productie- als verbruiksinstallaties. Deze eisen hebben tot doel de veiligheid van het net te bevorderen, met name bij het integreren van een groeiend aantal ‘opwekinstallaties’ aan het bestaande net. Daarnaast dragen ze bij aan de leveringszekerheid door het voorspellen van de energievraag en het aanbod als gevolg van de toename van het aantal installaties.

 

Vanaf 27 april 2019 moeten alle zonnepanelen en andere soorten opwekinstallaties voldoen aan recente Europese en nationale voorschriften. Alleen wanneer jouw installatie aan deze eisen voldoet, kun je energie terugleveren aan het energienet. Voor het aanmelden van grootzakelijke opwekkers heb je een EAN-code nodig, die bestaat uit 18 tekens en te vinden is op de factuur van de netbeheerder. Dit geldt niet voor consumenten. Informeer dus bij jouw leverancier of installateur of jouw installatie voldoet aan de vereisten van de Requirements for Generators (RfG) en de nieuwe Nederlandse Netcode elektriciteit.

 

Waar kun je zonnepanelen aanmelden?

Netbeheerders moet zorgen voor een goed werkend energienet. Het is noodzakelijk dat ze weten welke partijen energie terugleveren en waar, zodat ze pieken op het net zoveel mogelijk kunnen voorkomen. Pieken kunnen namelijk storingen veroorzaken. Door een overzicht te krijgen van alle installaties die elektriciteit produceren, kunnen ze inschatten of er behoefte is aan uitbreiding of versterking van het energienet. Dit zorgt ervoor dat gebruikers hun opgewekte energie kunnen blijven gebruiken en terugleveren, en dat er een betrouwbaar energienet is voor iedereen.

 

Waar zonnepanelen aanmelden? Wanneer een gebruiker zich aanmeldt via energieleveren.nl, dan ontvangt de energieleverancier een bericht. De leverancier kan de teruggeleverde energie vervolgens verrekenen met het verbruik, dit heet salderen. Dit zorgt ervoor dat de gebruiker alleen betaalt voor de energie die daadwerkelijk wordt afgenomen van de energieleverancier.

 

Na de zonnepanelen aanmelden, wordt er gecontroleerd of de huidige energiemeter geschikt is voor teruglevering. Indien de meter niet geschikt blijkt te zijn, ontvangt de gebruiker kort na de aanmelding hierover een bericht. Hierin wordt uitgelegd hoe de oude meter kan worden vervangen. De nieuwe meter wordt vervolgens kosteloos geïnstalleerd en de gebruiker blijft dezelfde meterhuur betalen.

 

Wanneer er werkzaamheden worden uitgevoerd bij een gebruiker, moeten de monteurs op de hoogte zijn van de aanwezigheid van een energieopwekker. Op die manier kunnen ze de juiste veiligheidsmaatregelen treffen.

 

Hoe werkt zonnepanelen aanmelden?

Jouw zonnepanelen registreren werkt op de volgende wijze. Je kunt dit zelf doen:

 

  1. Vul het adres, meternummer en contactgegevens in op energieleveren.nl.
  2. Je ontvangt een e-mail om jouw gegevens te verifiëren.
  3. Voer de registratie van jouw zonnepanelen of andere elektriciteitsopwekkers uit.
  4. Je ontvangt een bevestiging per e-mail van de registratie.

 

Je kunt de installateur vragen om de zonnepanelen te registreren als service voor jou. Dit kan via een registratiemogelijkheid voor zakelijke professionals via eHerkenning op energieleveren.nl. Geef jouw installateur dan het mandaat om namens jou de registratie op energieleveren.nl uit te voeren. Geef, indien gewenst, jouw e-mailadres door aan de installateur voor een bevestiging per e-mail.

 

Als de zonnepanelen registreren niet lukt, vraag het dan aan de netbeheerder. Bel of stuur een e-mail naar jouw netbeheerder om de registratie te laten uitvoeren. Geef telefonisch of per e-mail de benodigde gegevens door. De netbeheerder registreert de zonnepanelen of andere elektriciteitsopwekkers voor jou. Je ontvangt een bevestiging per e-mail of per brief. Houd er rekening mee dat niet elke netbeheerder deze service decentraal verleent.

 

Als een installateur één of meerdere elektriciteitsopwekkers in één keer wil registreren, dan werkt zonnepanelen aanmelden als volgt: De installateur kan gebruikmaken van de registratiefunctie voor professionele derden op energieleveren.nl. De professional krijgt toegang tot deze functionaliteit door in te loggen met eHerkenning, hiervoor is minimaal niveau 2+ nodig. Toegang is alleen mogelijk via eHerkenning. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie. Er wordt een e-mail ter bevestiging van de registratie naar de klant gestuurd wanneer bij registratie het e-mailadres van de klant is geregistreerd.

 

Jij bent als eigenaar van zonnepanelen wettelijk verplicht deze gegevens te registreren. Jouw energieleverancier kan besluiten geen saldering toe te passen als je hier niet aan voldoet.

 

Zonnepanelen aanmelden en privacy

Bij elke registratie, wijziging of verwijdering worden jouw gegevens opgeslagen. Hieronder beantwoorden we de meest gestelde vragen omtrent privacy.

 

Hoe kan ik mijn gegevens laten verwijderen?

Jouw contactgegevens zijn gekoppeld aan de opwekinstallatie. Als je een opwekinstallatie verwijdert, zullen ook de contactgegevens niet meer zichtbaar zijn. De netbeheerder bewaart de contactgegevens volgens de wettelijke bewaartermijn.

 

Waarvoor worden mijn gegevens gebruikt?

Er zijn Europese wettelijke verplichtingen met betrekking tot de uitwisseling van gegevens tussen de landelijke netbeheerder, regionale netbeheerders en aangesloten partijen. De gegevens van de elektriciteitsopwekker zijn hiervoor nodig.

 

De landelijke en regionale netbeheerders hebben gezamenlijk de verantwoordelijkheid om de beschikbaarheid en onderlinge uitwisseling van relevante gegevens te waarborgen. Dit is noodzakelijk voor:

 

  • De veiligheid van het elektriciteitssysteem.
  • Het bevorderen van de handel in elektriciteit binnen de Europese Unie.
  • De integratie van hernieuwbare energiebronnen.
  • Een efficiënter gebruik van het elektriciteitsnetwerk.

 

Verder kunnen jouw gegevens als volgt gebruikt worden:

 

  1. Ze kunnen de gegevens delen met andere partijen op basis van een vordering of om te voldoen aan een wettelijke plicht waarvoor deze partijen bevoegd zijn. Dit kunnen bijvoorbeeld het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, CertiQ of de gemeente zijn.
  2. Ze kunnen de gegevens gebruiken voor overzichten op geaggregeerd niveau. Dit betekent dat de informatie niet herleidbaar is tot een individueel persoon en deze beschikbaar stellen in de vorm van rapportages of open data met een statistisch doel.

 

Voor meer informatie kun je het privacy statement van jouw netbeheerder raadplegen. Je kunt dit bekijken door op de naam of het logo te klikken op de contactpagina.

 

Wat is de wettelijke basis voor het verwerken van mijn gegevens?

Ze mogen jouw gegevens verwerken vanwege diverse wettelijke verplichtingen met betrekking tot de gegevensuitwisseling tussen de landelijke netbeheerder, regionale netbeheerders en aangeslotenen (consumenten en producenten die op het elektriciteitsnetwerk zijn aangesloten) ten behoeve van veilig net- en systeembeheer. Het privacy statement van jouw netbeheerder is leidend bij de verwerking van jouw gegevens. Daarom kunnen aan deze informatie geen rechten worden ontleend.

Newsletter