Solaredge Omvormers

Teruglevering Zonnepanelen

Teruglevering van zonnepanelen betekent dat eigenaren van zonnepanelen overtollige elektriciteit die ze produceren, naar het elektriciteitsnet voeren. Dit wordt mogelijk gemaakt door een bidirectionele meter die de hoeveelheid teruggeleverde elektriciteit meet. De compensatie voor teruggeleverde elektriciteit varieert maar is vanwege de salderingsregeling aan regels gebonden. Je kunt de elektriciteit verrekenen met de energierekening of een vergoeding ontvangen van de energieleverancier. Terugleveren met zonnepanelen bevordert het gebruik van hernieuwbare energie, verlaagt energiekosten voor de eigenaar en draagt bij aan de vermindering van CO2. Wat is terugleveren, hoe werkt het en waar moet je rekening mee houden? We leggen het uit op deze pagina.

 

Wat is teruglevering zonnepanelen?

Wanneer zonnepanelen meer elektriciteit genereren dan het huishouden of het gebouw waar ze zijn geïnstalleerd verbruikt, dan kan het overschot aan elektriciteit naar het elektriciteitsnet worden gestuurd, je kunt dan zonne energie terugleveren. Met een bidirectionele elektriciteitsmeter, ook wel een teruglevermeter genoemd, wordt dit geregeld. Deze meter meet de hoeveelheid elektriciteit die door de zonnepanelen wordt geproduceerd en teruggeleverd aan het net. Op basis van deze metingen kan de energieleverancier de eigenaar van de zonnepanelen compenseren voor de teruggeleverde elektriciteit.

 

De compensatie voor teruglevering met zonnepanelen kan op meerdere manieren worden berekend. In sommige gevallen wordt de elektriciteit volledig verrekend met de energierekening, waarbij de eigenaar van de zonnepanelen alleen betaalt voor het nettoverbruik. Dit is het verschil tussen de geïmporteerde en geëxporteerde elektriciteit. In andere gevallen kan de eigenaar een vergoeding ontvangen voor de teruggeleverde elektriciteit, tegen een vooraf bepaalde prijs per kilowattuur.

 

In Nederland is hiervoor de salderingsregeling ingesteld. Deze regeling zal verdwijnen. Dit kan betekenen dat de terugverdientijd van zonnepanelen langer wordt. Daar staat tegenover dat er diverse stimuleringsregelingen zijn zoals vrijstelling van BTW en afhankelijk van de situatie kun je de investering al binnen 7 tot 10 jaar terugverdienen.

Hoe werkt teruglevering zonnepanelen?

Terugleveren met zonnepanelen werkt via een bidirectionele elektriciteitsmeter en het elektriciteitsnet. Hier is een korte uitleg van hoe het proces werkt in 6 stappen. Dit is een algemene uitleg, per situatie zullen er andere stappen of tussenstappen nodig zijn.

 

1. Zonnepanelen genereren stroom

Zonnepanelen op het dak of een andere geschikte locatie absorberen zonlicht en zetten dit om in elektriciteit (DC). Dit gebeurt door middel van fotovoltaïsche cellen in de zonnepanelen.

 

2. Gebruik van elektriciteit binnen het huishouden

De geproduceerde elektriciteit wordt in eerste instantie gebruikt om aan de energiebehoeften van het huishouden te voldoen. Denk hierbij aan elektrische apparaten, verlichting of eventueel een elektrische auto.

 

3. Overtollige elektriciteit

Als de zonnepanelen meer elektriciteit produceren dan er op dat moment nodig is, ontstaat er overtollige elektriciteit. In plaats van deze stroom verloren te laten gaan, kan deze worden teruggeleverd aan het elektriciteitsnet.

 

4. Bidirectionele meter

Een bidirectionele meter wordt geïnstalleerd om de hoeveelheid elektriciteit die wordt teruggeleverd aan het net te meten. Deze meter kan de richting van de stroom detecteren. Zo weet het systeem of het van het elektriciteitsnet naar het huishouden gaat, of van het huishouden naar het elektriciteitsnet.

 

5. Teruglevering aan het elektriciteitsnet

Wanneer de zonnepanelen meer elektriciteit produceren dan het huishouden of het gebouw verbruikt, wordt het overschot aan elektriciteit via de bidirectionele meter teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. Deze elektriciteit wordt beschikbaar gesteld voor andere gebruikers in het elektriciteitsnetwerk. Dit wordt salderen genoemd.

 

6. Compensatie of vergoeding

Afhankelijk van de regelgeving en het beleid van de energieleverancier, kan de eigenaar van de zonnepanelen verschillende vormen van compensatie ontvangen voor teruglevering van zonnepanelen. Dit kan variëren van een verrekening van de teruggeleverde elektriciteit met de energierekening tot een financiële vergoeding voor de geproduceerde elektriciteit.

 

Alternatieven voor teruglevering zonnepanelen

Hoewel terugleveren van zonnepanelen een gebruikelijke methode is om overtollige elektriciteit te benutten, zijn er ook alternatieve opties om de opgewekte energie te gebruiken of op te slaan. Hier zijn enkele mogelijkheden voor teruglevering van zonnepanelen:

 

  • Eigen verbruik maximaliseren: In plaats van overtollige elektriciteit terug te leveren aan het elektriciteitsnet, kun je het eigen verbruik van de opgewekte energie in huis maximaliseren. Dit kan worden bereikt door huishoudelijke apparaten en systemen zoveel mogelijk te laten werken als de zonnepanelen actief elektriciteit produceren. Bijvoorbeeld door de wasmachine, vaatwasser of elektrische voertuigen op te laden tijdens piekuren van zonne-energie productie (overdag dus).
  • Thuisaccu: Het installeren van energieopslagsystemen, zoals een thuisaccu, stelt je in staat om overtollige energie op te slaan voor later gebruik. De batterijen kunnen overdag worden opgeladen op momenten dat de zonnepanelen veel elektriciteit produceren, de opgeslagen energie kan dan ‘s avonds of op momenten met minder zonlicht worden gebruikt. Dit vermindert de afhankelijkheid van het elektriciteitsnet en verhoogt het eigen verbruik.
  • Elektrisch voertuig opladen: Als je een elektrisch voertuig bezit, kun je de overtollige elektriciteit gebruiken om je voertuig op te laden. Dit kan de brandstofkosten verminderen en de elektrische mobiliteit verder verduurzamen. Je bent niet afhankelijk van laadpunten en fluctuaties in de tarieven van aanbieders.
  • Thermische energieopwekking: Naast het genereren van elektriciteit kunnen zonnepanelen ook worden gebruikt om thermische energie op te wekken. Dit kan worden benut voor het verwarmen van water in een zonneboilersysteem of voor ruimteverwarming met behulp van zonnecollectoren. Het is dan in principe mogelijk om geheel van het aardgas af te komen.

 

Moet je zonnepanelen aanmelden?

Het aanmelden van zonnepanelen is verplicht in Nederland. Dit houdt in dat je ze moet registreren bij de relevante instantie, zij geven dit door aan de netbeheerder. Er zijn verschillende redenen waarom aanmelding van zonnepanelen vaak noodzakelijk is. Ten eerste draagt het bij aan de stabiliteit van het elektriciteitsnet. Door je zonnepanelen aan te melden, kan het netwerk beter plannen en beheren hoeveel energie er wordt opgewekt bij terugleveren stroom zonnepanelen. Dit zorgt voor een evenwichtige stroomvoorziening.

 

Daarnaast stelt je met zonnepanelen aanmelden de energieleverancier in staat om de juiste meet- en facturatie methode toe te passen. Zo kan er bijvoorbeeld een bidirectionele meter worden geïnstalleerd om de hoeveelheid teruggeleverde elektriciteit nauwkeurig te meten en de facturatie correct uit te voeren. Het aanmelden van zonnepanelen is nodig om te voldoen aan de wettelijke en reglementaire vereisten voor hernieuwbare energieopwekking.

 

Bovendien waarborgt aanmelding de veiligheid en kwaliteit van de installatie. Dit omvat onder andere het naleven van elektrische voorschriften en het inschakelen van gekwalificeerde professionals voor de installatie. Het is van belang om de specifieke aanmeldingsvereisten en procedures te volgen. Anders kun je later in de problemen komen. Kijk op de website van de overheid en verwante sites voor meer informatie en de laatste regelgeving betreffende zonnepanelen energie terugleveren.

Newsletter