Terugleveren Stroom

Terugleveren van stroom is een proces waarbij een particulier huishouden of een bedrijf de elektriciteit die ze zelf opwekken met zonnepanelen teruglevert aan het elektriciteitsnet. In Nederland wordt stroom terugleveren ook wel salderen genoemd. Zo kun je gebruik maken van het netwerk als je zelf niet genoeg opwekt. Bijvoorbeeld op bewolkte dagen, of teruglevering van energie als je meer produceert dan je kunt verbruiken. Hoe terugleveren van energie werkt en welke alternatieven er zijn, leggen we uit op deze pagina.

 

Hoe werkt terugleveren stroom?

Het proces van terugleveren van stroom verloopt meestal via een zogenaamde bidirectionele elektriciteitsmeter. Deze meter kan zowel de energie die van het net wordt afgenomen als de energie die aan het net wordt teruggeleverd meten. Wanneer een huishouden of bedrijf meer elektriciteit produceert dan het verbruikt, wordt het overschot aan elektriciteit via deze meter teruggevoerd naar het elektriciteitsnet.

 

De teruggeleverde elektriciteit wordt vervolgens door de energieleverancier geregistreerd en verrekend met de energierekening. Je betaalt hetzelfde tarief voor gebruik als voor stroom terugleveren. In de toekomst kan dit overigens veranderen. Door een netwerk aan te leggen van vraag en aanbod kunnen alle huishoudens altijd rekenen op stroom zonder overschot aan energie.

 

Voordelen van terugleveren stroom

Het terugleveren van stroom heeft verschillende voordelen. Ten eerste kan het huishoudens en bedrijven helpen om hun energierekening te verlagen door zelf geproduceerde elektriciteit te gebruiken en het overschot terug te leveren. Bovendien draagt het bij aan de vermindering van de CO2-uitstoot, omdat hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt in plaats van traditionele fossiele brandstoffen.

 

Het proces van teruglevering van stroom kan enigszins variëren afhankelijk van de specifieke wet- en regelgeving. Het is daarom raadzaam om contact op te nemen met de lokale energieleverancier of netbeheerder voor gedetailleerde informatie over de specifieke procedures en voorwaarden voor teruglevering van stroom. Zo wordt de salderingsregeling afgebouwd, de situatie van vandaag zal niet altijd hetzelfde blijven.

 

De opbrengsten van het terugleveren van stroom kunnen op de volgende manieren worden gerealiseerd:

 

  1. Terugleververgoeding: In veel landen ontvangen eigenaren van zonnepanelen een vergoeding voor de teruglevering van energie aan het elektriciteitsnet. Deze vergoeding wordt ook wel een feed-in-tarief of teruglevertarief genoemd, de overeenkomst kan per land en energiebedrijf verschillen. Het kan worden vastgesteld op basis van de marktprijs van elektriciteit, een vastgesteld tarief of via andere methoden. Deze vergoeding kan een extra inkomstenbron bieden aan de eigenaar van het energiesysteem. Voor particulieren heeft het echter geen zin om het dak vol zonnepanelen te leggen als je de energie zelf niet nodig hebt.

 

  1. Verrekening met energierekening: Wanneer een huishouden of bedrijf meer elektriciteit teruglevert dan het verbruikt, wordt het overschot aan elektriciteit verrekend met de energierekening. Dit wordt gedaan via de salderingsregeling, waarbij de teruggeleverde elektriciteit wordt afgetrokken van de afgenomen elektriciteit. Op deze manier kan het verbruik van elektriciteit worden gecompenseerd door de opbrengst van de teruggeleverde stroom, wat resulteert in een lagere energierekening.

 

  1. Besparing op energiekosten: Door zelf elektriciteit op te wekken en te gebruiken, kan een huishouden of bedrijf besparen op de energiekosten. Het zelf geproduceerde elektriciteitsverbruik vermindert de behoefte aan elektriciteit die van het wordt afgenomen, waardoor de totale elektriciteitsrekening kan worden verlaagd.

 

Het uiteindelijke financiële voordeel van teruglevering van stroom hangt af van verschillende factoren, waaronder de hoeveelheid elektriciteit die wordt teruggeleverd, de geldende tarieven en de specifieke regelingen en beleidsmaatregelen.

 

Zonnepanelen aanmelden voor terugleveren stroom

In Nederland is het verplicht om zonnepanelen aan te melden bij de netbeheerder. Anders is terugleveren van stroom niet mogelijk. Deze verplichting is vastgelegd in de Elektriciteitswet 1998 en het daarbij behorende Besluit en de Regeling aanwijzing meetverantwoordelijken.

 

De reden achter deze verplichting is dat de netbeheerder op de hoogte moet zijn van alle decentrale opwek installaties die aan het elektriciteitsnet zijn gekoppeld, dus ook zonnepanelen. Dit stelt de netbeheerder in staat om het elektriciteitsnet goed te beheren, de capaciteit te plannen en de stabiliteit en veiligheid van het netwerk te waarborgen. Ook kunnen ze zorg dragen voor kwaliteit en veiligheid. Terugleveren van energie moet uiteraard wel verantwoord gebeuren.

 

Het aanmelden van zonnepanelen gebeurt via de zogenaamde ‘melding van kleinverbruikinstallatie’ bij de netbeheerder. Dit kan meestal worden gedaan via een online formulier op de website van de netbeheerder. Bij het aanmelden dien je informatie te verstrekken over de installatie, zoals het vermogen van de zonnepanelen en de locatie van de installatie.

 

Na de aanmelding zal de netbeheerder de zonnepanelen registreren en de juiste meetapparatuur installeren, zoals een slimme meter of een aparte productiemeter. Dit maakt het mogelijk om de elektriciteitsproductie van de zonnepanelen te meten en de teruglevering correct te verrekenen. Je hoeft zelf niet te betalen voor deze meter.

 

Het is belangrijk om de zonnepanelen tijdig aan te melden om te voldoen aan de wettelijke verplichting en om ervoor te zorgen dat de teruglevering van elektriciteit correct wordt geregistreerd en verrekend. Neem contact op met de netbeheerder in jouw regio voor specifieke informatie en instructies met betrekking tot het aanmelden van zonnepanelen.

 

Alternatieven voor terugleveren stroom

Naast het terugleveren van stroom zijn er ook alternatieven voor het benutten van zelf opgewekte elektriciteit. Hier zijn enkele opties:

 

  1. Eigen verbruik maximaliseren: In plaats van elektriciteit terug te leveren aan het elektriciteitsnet, kun je ervoor kiezen om zoveel mogelijk van de zelf opgewekte elektriciteit direct te gebruiken in je eigen huishouden of bedrijf. Door energiebesparende maatregelen te nemen, zoals het gebruik van energiezuinige apparaten en het optimaliseren van het energieverbruik, kun je je eigen verbruik maximaliseren en de afhankelijkheid van het elektriciteitsnet verminderen.

 

  1. Opslag van elektriciteit: In plaats van stroom terugleveren aan het net, kun je ervoor kiezen om zelf opgewekte elektriciteit op te slaan in batterijsystemen. Deze batterijen slaan overtollige elektriciteit op, dit wordt later gebruikt wanneer de vraag naar elektriciteit hoger ligt dan de productie. Door de opslag van elektriciteit te benutten, kun je zelfvoorzienend zijn en de elektriciteit gebruiken op momenten dat de zon niet schijnt.

 

  1. Gebruik in andere toepassingen: Naast het terugleveren van stroom aan het net, kun je zelf opgewekte elektriciteit gebruiken voor andere toepassingen. Bijvoorbeeld het verwarmen van water met behulp van een zonneboiler, het opladen van elektrische voertuigen of het voeden van elektrische apparatuur in de tuin. Door de elektriciteit direct te gebruiken in andere toepassingen, kun je de efficiëntie verhogen en de noodzaak van teruglevering verminderen.

 

Het juiste alternatief hangt af van je specifieke behoeften, beschikbare technologieën en lokale regelgeving. Onderzoek dus ook de alternatieven voor teruglevering van energie.

Newsletter