Opbrengst Zonnepanelen Per Maand

De opbrengst van zonnepanelen per maand kan variëren en is afhankelijk van verschillende factoren. Denk maar aan de locatie, de oriëntatie en hellingshoek van de panelen. Dan hebben we nog het weer en eventuele schaduwval. Over het algemeen wordt de opbrengst van zonnepanelen uitgedrukt in kilowattuur (kWh). Wat is de gemiddelde opbrengst van zonnepanelen per maand en wat is de opbrengst van zonnepanelen per maand in kWh? We bekijken 4 veelvoorkomende scenario’s op deze pagina.

 

Opbrengst zonnepanelen per maand

Om een schatting te maken van de opbrengst van zonnepanelen per maand in kWh, moet je rekening houden met het gemiddelde dagelijkse zonlicht in jouw regio. Deze informatie is vaak beschikbaar via lokale meteorologische bronnen. Daarnaast is het belangrijk om te weten wat het vermogen van jouw zonnepanelen systeem is, dat wordt meestal uitgedrukt in kilowatt (kWp).

 

Als je deze gegevens hebt, kun je een ruwe schatting maken van de maandelijkse opbrengst door het gemiddelde dagelijkse zonlicht te vermenigvuldigen met het vermogen van jouw systeem en deze som te delen door 30, het aantal dagen in een maand dus. Bijvoorbeeld, als de gemiddelde dagelijkse zonnestraling op 5 kWh/m² ligt, en jouw zonnepanelensysteem een vermogen leveren van 4 kWp, zou de geschatte maandelijkse opbrengst ongeveer op (5 kWh/m² * 4 kWp) / 30 = 0,67 kWh uitkomen.

 

Uiteraard is dit slechts een ruwe schatting, de werkelijke opbrengst kan variëren. Een zonne-energie specialist kan je helpen een nauwkeurigere berekening op basis van specifieke gegevens en omstandigheden te maken.

 

Opbrengst zonnepanelen per maand per situatie

Laten we aan de hand van 4 scenario’s kijken wat de opbrengst van zonnepanelen per maand is en welke invloed afwijkende factoren spelen bij de berekening:

 

1. Opbrengst zonnepanelen per maand op zuiden

De gemiddelde opbrengst van zonnepanelen per maand op het zuiden gericht, is afhankelijk van verschillende factoren. De locatie, het vermogen van het zonnepanelensysteem, de efficiëntie van de panelen en het weer spelen allemaal mee in de optelsom. Over het algemeen geldt dat zonnepanelen op het zuiden gericht de hoogste opbrengst leveren, omdat ze gedurende de dag het meeste zonlicht vangen.

 

Om een schatting te maken van de opbrengst van zonnepanelen in kWh op het zuiden gericht, moet je rekening houden met de gemiddelde hoeveelheid dagelijkse zonnestraling op jouw locatie en het effectieve vermogen van jouw zonnepanelensysteem. Je kunt online veel informatie opzoeken over zonlicht en andere meteorologische data.

 

Voorbeeldberekening:

Stel dat er gemiddeld 5 kWh/m² dagelijkse zonneschijn in jouw regio is, en jouw zonnepanelensysteem een vermogen heeft van 4 kWp. Om vervolgens de geschatte maandelijkse opbrengst te berekenen, vermenigvuldig je de gemiddelde dagelijkse zonneschijn met het vermogen van het zonnepanelensysteem én het aantal dagen in die maand. Bijvoorbeeld, voor een maand met 30 dagen zou de geschatte maandelijkse opbrengst dan ongeveer (5 kWh/m² * 4 kWp) * 30 = 600 kWh zijn.

 

Houd er rekening mee dat dit een ruwe schatting is en dat de werkelijke opbrengst kan variëren. Factoren zoals seizoensgebonden variaties, schaduwval en het rendement van de zonnepanelen kunnen van invloed zijn op de uiteindelijke opbrengst.

 

2. Opbrengst zonnepanelen per maand op noorden

De gemiddelde opbrengst van zonnepanelen per maand op het noorden gericht ligt lager dan wanneer ze op het zuiden gericht zouden zijn. Dit komt doordat zonnepanelen op het noorden minder direct zonlicht ontvangen. Zonnepanelen presteren het beste wanneer ze zo veel mogelijk direct zonlicht vangen.

 

Het is moeilijk om een specifieke schatting te geven van de opbrengst van zonnepanelen die op het noorden gericht zijn, omdat dit ook weer afhangt van verschillende factoren. Over het algemeen zal de opbrengst van zonnepanelen per maand op het noorden gericht ongeveer 20-30% lager zijn dan op het zuiden gericht.

 

Als je een schatting wilt maken van de opbrengst van zonnepanelen per maand in kWh, dan kun je dezelfde benadering gebruiken als voor zonnepanelen die op het zuiden gericht zijn. Gebruik de gemiddelde dagelijkse zonnestraling in jouw regio en het vermogen van jouw zonnepanelensysteem om een ruwe schatting te maken van de maandelijkse opbrengst.

 

Een expert in zonnepanelen zal rekening houden met specifieke factoren en gebruik maken van betrouwbare data om een meer nauwkeurige schatting te maken van de opbrengst die zonnepanelen leveren.

 

3. Opbrengst zonnepanelen per maand op schuin dak

De gemiddelde opbrengst van zonnepanelen per maand op een schuin dak hangt weer af van dezelfde factoren waaronder de oriëntatie en hellingshoek van het dak en de locatie. Het is belangrijk om de optimale oriëntatie en hellingshoek af te stemmen op de zonnepanelen voor maximale opbrengst.

 

Over het algemeen geldt dat een dak op het zuiden gericht, met een hellingshoek tussen de 30 en 45 graden, de hoogste opbrengst zal leveren. Een oost- of westelijke oriëntatie kan ook redelijke opbrengsten opleveren, terwijl een noordelijke oriëntatie de opbrengst aanzienlijk zal verminderen.

 

Om een schatting te maken van de opbrengst van zonnepanelen per maand op een schuin dak in kWh, kun je gebruikmaken van de gegevens voor jouw specifieke locatie. Houd verder rekening met het vermogen van het zonnepanelensysteem en de unieke kenmerken van het dak. Er zijn diverse online tools die kunnen helpen bij het berekenen van de opbrengst van zonnepanelen per maand in kWh van deze factoren.

 

4. Opbrengst zonnepanelen per maand op plat dak

De opbrengst van zonnepanelen op een plat dak hoeft niet per definitie lager te zijn dan op een schuin dak, omdat de zonnepanelen onder een hoek geplaatst worden. Om bij een plat dak de optimale hellingshoek van de zonnepanelen te behalen kun je gebruikmaken van montagesystemen. Er zijn opstellingen met frames of houders die de panelen in een bepaalde hoek plaatsen. Een optimale hellingshoek kan variëren afhankelijk van de locatie, maar over het algemeen wordt een hellingshoek tussen de 10 en 30 graden aanbevolen.

 

Het is van belang om rekening te houden met eventuele schaduwval op het platte dak. Schaduw van gebouwen, bomen of andere obstakels zullen de opbrengst van zonnepanelen verminderen. Het is belangrijk om de plaatsing van de panelen zorgvuldig te plannen om schaduwval te minimaliseren en zo de opbrengst te optimaliseren.

 

De gemiddelde opbrengst van zonnepanelen per maand is precies dat; een gemiddelde. De effectieve opbrengst op jouw dak zal afwijken op basis van meerdere kenmerken. Verzamel daarom zoveel mogelijk gegevens die van invloed zijn op de opbrengst.

Newsletter